aeromobil

ไอเดียสุดล้ำ รถเครื่องบิน

รถเครื่องบิน ชื่อมันก็บอกอยู่ตรงตัวอยู่แล้ว ซึ่งความสามารถของมันทำได้เหมือนชื่อทุกประการ คือสามารถใช้วิ่งในท้องถนนจริงๆ ได้เหมือนรถยนต์ปรกติ ทุกประการ และเมื่อกดปุ่มกลางปีกออกก็สามารถใช้งานเป็นเครื่องบินส่วนตัวได้ แนวคิดมาจากการรถในท้องถนนที่มีมากขึ้นเรื่อย ทำให้การจราจรแออัด สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้มีแผนการขายในปีหน้า แต่ก่อนอื่นเลยผู้ที่ต้องการใช้งานต้องคำนึงถึงพื้นที่ในการล่อนขึ้นและ ล่อนลงให้ดี ซึ่งสำหรับคนมีเงินมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับ