วิทยุโทรทัศน์ มีสัญญาณเพราะ Whetstone

อย่างที่ทุกคนรู้กันดีว่าปัจจุบันสื่ออินเทอร์เน็ตมีอิทธิพลมากในชีวิตประจำวัน เรียกได้ว่าแทบจะกลืนกินสิ่งที่เคยมีมาแต่โบราณอย่าง วิทยุโทรทัศน์ ซึ่งจริงๆ แล้วเราใช้วิทยุในการเปิดรับข่าวสารบ้านเมือง เปิดรับความบันเทิงต่างๆ อย่าง เพลง หรือละคร มาก่อนคอมพิวเตอร์เสียอีก และการที่เราจะสามารถรับรู้เรื่องราวผ่านช่องทางวิทยุได้นั้น สิ่งเชื่อมต่ออย่างสัญญาณจึงถือเป็นสิ่งสำคัญ

วิทยุโทรทัศน์มีสัญญาณจาก Whetstone

ก่อนอื่นต้องขอพูดถึงประวัติของวิทยุโทรทัศน์ สิ่งนี้เริ่มต้นขึ้นในปี ค.ศ. 1836 ซึ่งเป็นยุคของ Whetstone นักวิทยาศาสตร์ผู้มีความสามารถท่านหนึ่งได้ทำการคิดค้นสัญญาณทางไกลด้วยคลื่นแม่เหล็กที่มีความถี่สูง เรียกได้ว่าย้อนกลับไปกว่า 180 ปีกันเลยทีเดียว ถือเป็นผู้คิดค้นท่านแรกที่ให้ความสนใจและบุกเบิกสัญญาณให้กับวิทยุโทรทัศน์ แม้จะไม่เป็นผลสำเร็จแต่ถือเป็นบุคคลสร้างแรงบันดาลใจ เพราะในเวลาต่อมาก็มีได้มีนักวิทยาศาสตร์อีกหลายท่านทำการคิดค้นมาเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็น James Clerk Maxwell ที่ได้ค้นพบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในปี ค.ศ.1864 Samual Morse ซึ่งได้คิดค้นคลื่นส่งสัญญาณโทรเลขด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าสำเร็จในปี ค.ศ. 1944  จนในที่สุดคลื่นวิทยุก็สามารถใช้งานได้จริงในปี ค.ศ. 1885 โดยนักวิทยาศาสตร์นามว่า Hertz ซึ่งเขาผู้นี้สามารถนำคลื่นแม่เหล็กที่ล่องลอยในอากาศมาใช้ผ่านเครื่องมือที่เขาคิดค้น ความถี่ของสัญญาณจึงชื่อว่า Hertz เพื่อยกย่องผู้คิดค้น

เมื่อมีคลื่นให้ แล้วตัววิทยุมาจากไหน ในปี 1899 Guglielmo Marconi ได้คิดค้นและประดิษฐ์วิทยุเครื่องแรกโดยนำแนวคิดของ Hertz มาประยุกต์ใช้ กลายเป็นวิทยุที่ใช้สัญญาณคลื่นความถี่ไร้สาย

แล้วสงสัยไหมว่าคลื่นวิทยุทำงานอย่างไร

อย่างที่ Whetstone ได้คิดค้นไว้ มันเกิดจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่สูง สามารถกระจายคลื่นสัญญาณไปตามระยะทางด้วยความเร็ว 300 ล้านเมตรต่อวินาที โดยมีการผสมคลื่นสัญญาณระหว่างคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่สูงกับคลื่นเสียง แล้วส่งกระจายออกไปผ่านช่องทางสื่อสาร (เครื่องวิทยุ) โดยเราสามารถแบ่งคลื่นวิทยุได้ 2 ประเภท ได้แก่ คลื่นฟ้า นั่นคือ คลื่นที่ปล่อยกระทบกับชั้นบรรยากาศแล้วส่งกลับมายังพื้นโลกสู่ผู้ฟัง ซึ่งปัจจุบันเราใช้คลื่นวิทยุนี้ในการส่งสัญญาณ และคลื่นดิน คือ คลื่นที่ปล่อยจากสถานีผู้ส่งไปยังผู้รับด้วยรัศมี 80 กิโลเมตร โดยปล่อยให้คลื่นวิ่งไปตามแนวราบ

จะเห็นได้ว่ากว่าที่เราจะมีสัญญาณ มีสิ่งประดิษฐ์เพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องศึกษา คิดค้นใช้เวลานานเป็นร้อยๆ ปี ซึ่งจริงๆ แล้ว ผู้ที่ริเริ่มตั้งข้อสงสัย และลงมือคิดค้นจะสำเร็จหรือไม่ก็ตามถือเป็นบุคคลสำคัญที่ควรจารึกไว้ด้วยเช่นกัน เพราะหากไม่มีผู้ริเริ่มก็คงไม่มีผู้สานต่อ คงไม่มีสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ให้ใช้งานได้อยู่จนถึงทุกวันนี้