ดาวเทียม

แหล่งรวบรวมข้อมูลเนื้อหาดาวเทียมต่างๆ               

ดาวเทียมถือได้ว่าเป็นระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยก้าวล้ำไปในหลายๆ ประเทศอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นประเทศไทย ประเทศอเมริกา ประเทศรัสเซีย ประเทศจีน ล้วนแล้วแต่เป็นประเทศหมาอำนาจซึ่งดาวเทียมนั้นถือได้ว่าเป็นตัวกลางการสื่อสารต่างๆ มากมายเลยก็ว่าได้ซึ่งหน้าที่ของดาวเทียมนั้นก็แตกต่างกันออกไปตามการใช้งานยกตัวอย่างเช่น (Cosmo-SkyMed) (IRS 1) (Terra-ASTER) (TerraSAR-X) (RADARSAT) เพราะทั้งหมด 5 ดาวเทียมนี้ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมดาวเทียมที่ทั่วโลกต่างให้ความสนใจกันอย่างมาก

ดาวเทียม Cosmo-SkyMed

เป็นระบบ constellation ชนิดของการทำงานเป็นแบบเรดาร์ (SAR) ซึ่งหน้าที่หลักๆ ของมันก็คือ เป็นการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะกระจายข้อมูลสื่อสารต่างๆ ให้ทั่วถึงกันทั้งประเทศถือว่าเป็นดาวเทียมที่กระจายข้อมูลสื่อสารต่างๆ ได้ดีมากเลย

cosmoskymed
irs1

ดาวเทียม  ดาวเทียม IRS 1

เป็นดาวเทียมที่มีระบบปฏิบัติการแบบสำรวจทรัพยากรของประเทศอินเดียที่มีไว้เพื่อค้นหาสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือสิ่งที่มนุษย์นั้นสร้างขึ้นมาซึ่งดาวเทียม  IRS 1 ก็ยังอยู่ในปัจจุบัน

ดาวเทียม  Terra-ASTER

เป็นดาวเทียมที่ NASA ของ (สหรัฐอเมริกา) และ METI (ญี่ปุ่น) ที่จับมือเข้ารวมด้วยกันเพื่อที่จะส่งข้อมูลต่างๆ ที่ต่างฝ่ายนั้นใช้มาในการสื่อสารต่างๆ อย่างเช่นว่า METI อยากจะทราบข้อมูลในส่วนของ NASA ก็สามารถแบ่งปันข้อมูลต่างๆ ซึ่งกันและกันได้

terra-aster
terra-sar-x

ดาวเทียม TerraSAR-X

เป็นดาวเทียม SAR ที่จะคอยบันทึกสภาพภูมิอากาศด้วยความระเอียดสูง ซึ่ง TerraSAR-X สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆ ได้ในระยะวงกว้าง และให้ความแม่นยำ พร้อมสามารถจับภาพบริต่างๆ ที่เกิดฝนฟ้าอากาศได้อีกด้วย นี่ก็ถือเป็นดาวเทียมที่ช่วยอำนวยความสะดวกได้ดีอีกด้วย

ดาวเทียม RADARSAT

เป็นดาวเทียมที่ตรวจจับความผิดปกติของภาคพื้นดินและสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาบนพื้นผิวโลกหรือพื้นผิวดินหรือพูดง่ายๆ ว่าสามารถตรวจจับแผ่นดินไหวได้ และเป็นตัวส่งสัญญาการเตือนภัยต่างๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นมาแล้วและหาวิธรแนวทางแก้ไขอย่างทันท่วงที

radarsat