ไทยคมดาวเทียมที่ทันสมัยของประเทศไทย

thaicom_1ดาวเทียมไทยคมของประเทศไทย ทำเพื่อการสื่อสารผ่านช่องทางดาวเทียมเป็นของกระทรวงคมนาคมเอาเพื่อให้เกิดประโยชน์ในด้านระบบการสื่อสารระหว่างประเทศ และนอกประเทศให้รวดเร็วยิ่งขึ้นแต่ในสมัยก่อนประเทศไทยไม่มีดาวเทียมเป็นของตนเองจึงต้องทำการเช่ามาจากประเทศอื่นจึงเกิดความไม่สะดวก และต้องเสียเงินออกนอกประเทศ การสร้างดาวเทียมนั้นเป็นเรื่องที่ต้องใช้เงินสูงมากจึงได้จัดการประมูลให้บริษัทเอกชนรายใหญ่เข้ามาดำเนินการโดยบริษัทที่เป็นดำเนินการคือ บริษัท ชินวัตร แซทเทลไลน์ จำกัด ( มหาชน ) เป็นบริษัทเอกชนที่อยู่ในเครือ ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด ( มหาชน ) แต่ตอนปัจจุบันได้ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสาร โดยในปัจจุบันประเทศไทยได้มีดาวเทียมเป็นของตนเอง เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากทำให้ประเทศไทยได้มีความก้าวหน้าในด้านการสื่อสารมากกว่าแต่เดิม ดาวเทียมไทยคมในแต่ละเครื่องจะอำนวยความสะดวกในด้านการสื่อสารที่ไม่เหมือนกันแต่ละเครื่องครอบคลุมระบบต่างที่ไม่เหมือนกัน

ดาวเทียมทั้ง 8 ดวงของประเทศไทยที่มีการพัฒนาความททันสมัยมากขึ้น

ดาวเทียมไทยคมทั้ง 8 ของประเทศไทยมีชื่อรุ่น และผู้ผลิตที่ไม่เหมือนกันความสามารถในการใช้งานก็จะแตกต่างกันออกไปดาวเทียมไทยคมทั้ง 8 ดวง ของประเทศไทย ก็คือ

1.  ไทยคม 1a เป็นดาวเทียมดวงแรกของประเทศขึ้นสู่วงโคจรในวันที่ 17 ธันวาคม 2536 ถูกสร้างโดย huges space aircraft ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ โบอิง

2. ดาวเทียมไทยคม 2 เป็นดาวเทียมรุ่นเดียวกันกับ ไทยคม 1a คือรุ่น HS – 376 ขึ้นสู่วงโคจร 7 ตุลาคม 2537

3 . ไทยคม 3 เป็นดาวเทียมที่ครอบคลุม 4 ทวีป เอเชีย , ยูโรป , ออสเตรเลีย และแอฟริกา ขึ้นสู่เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2540

4. ไอพีสตาร์ เป็นดาวเทียมของประเทศไทยเครื่องแรกที่ออกมาเพื่อให้บริการทางอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะ มีความเร็วอยู่ที่ 45 gbps  ขึ้นสู่วงโคจรครั้งแรกในวันที่ 11 สิงหาคม 2548

5. ไทยคม 5 เป็นดาวเทียมที่ส่งสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอลความละเอียดสูง ขึ้นสู่วงโคจรในวันที่ 27 พฤษภาคม 2549

6. ไทยคม 6 เป็นดาวเทียมที่มีขนาดใหญ่จึงต้องทำการส่งโดยจรวดชื่อ spacex ครอบคลุม 4 ทวีป เป็นดาวเทียมที่ส่งสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอลเช่นกัน

7. ไทยคม 7 เป็นดาวเทียมประเภท 3 แกน มีอายุการใช้งาน  15 ปี ครอบคลุมแถบ เอเชียใต้ , อินโดจีน , ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ส่งขึ้นโดยจรวด ฟอลคอน 9

8. เป็นดาวเทียมรุ่นใหม่สุดขึ้นสู่วงโคจรดดยจรวด ฟอลคอน 9  ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559  มีจานรับส่งสัญญาณ เคยู แบนด์ ครอบคลุมทั้งในประเทศไทย , เอเชียใต้ , แอฟริกา เป็นดาวเทียมส่งสัญญาณโทรทัศน์