การเปลี่ยนแปลงสำคัญของการสื่อสารในประเทศไทย

เครื่องมือสำคัญของแต่ละสังคมในปัจจุบันก็คือ การสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารระหว่างประชาชนด้วยกันเอง หรือ สื่อสารจากหน่วยงานราชการไปยังประชาชน เพื่อให้การสื่อสารทั้งสองแบบมีประสิทธิภาพมากที่สุด ภาครัฐและภาคเอกชนได้มีการพัฒนา เปลี่ยนแปลงวงการสื่อสารอยู่เสมอ มาดูกันว่ามีการเปลี่ยนแปลงสำคัญอะไรบ้าง

จดหมาย และ โทรเลข

สำหรับยุคแรกของการสื่อสารในบ้านเรา หากไม่นับการสื่อสารด้วยสัตว์อย่างนกพิราบสื่อสาร กับ ม้าเร็วส่งสาร เชื่อว่าจดหมายกับโทรเลขเป็นการสื่อสารแบบแรกที่เราต้องเคยใช้กัน จดหมายเป็นการสื่อสารที่ราคาถูก แต่อาจจะช้าหากส่งไกล ส่วนโทรเลขเป็นการส่งข้อความสั้นที่ราคาแพงกว่า ได้รับเร็วกว่าปัจจุบันทางการได้ยกเลิกการส่งสารแบบนี้ไปแล้ว ส่วนจดหมายยังคงมีอยู่จนถึงปัจจุบัน

วิทยุ

การสื่อสารรูปแบบต่อไป นั่นก็คือ วิทยุ การสื่อสารด้วยวิธีนี้ข้อดีคือสามารถสื่อสารได้อย่างเป็นวงกว้าง นอกจากนั้นวิทยุยังถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญของรัฐบาลในการสื่อสารข่าวสารจากทางราชการ รวมถึงการชี้แจงประชาชนในบางกรณีได้อีกด้วย โดยวิทยุกระจายเสียงเริ่มทดลองใช้เมื่อปี พ.ศ. 2470 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ต้องขอบคุณ พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ผู้ริเริ่มก่อตั้งงานกระจายเสียงในบ้านเรา จึงเปรียบได้ว่าท่านคือบิดาแห่งวงการวิทยุกระจายเสียงในไทย

เพจเจอร์ จุดเริ่มต้นข้อความสั้น

โทรเลขได้พัฒนาการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่ง จนกลายเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าเพจเจอร์ เมื่อปี พ.ศ. 2520 การสื่อสารแบบนี้เป็นการส่งข้อความสั้นไปยังปลายทาง วิธีการก็คือ เราจะต้องโทรเข้าไปศูนย์บริการ( คอล เซ็นเตอร์) จากนั้นบอกหมายเลขเครื่องที่ปลายทาง แล้วบอกข้อความที่ต้องการจะสื่อไป เมื่อเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่จะพิมพ์ข้อความนั้นไปยังปลายทางให้แทน

โทรศัพท์มือถือ มาตอนไหน

ถัดมาจากยุคเพจเจอร์ ประเทศไทยของเราก็ก้าวเข้าสู่ยุคของโทรศัพท์มือถือ แน่นอนว่าการเข้ามาของเทคโนโลยีสื่อสารอันนี้ทำให้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป การเปลี่ยนแปลงด้านการสื่อสารครั้งนี้ต้องย้อนไปเมื่อปี พ.ศ.2529 องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยได้เริ่มให้บริการโทรศัพท์มือถือแบบเคลื่อนที่ขึ้นมาในย่านความถี่ 450-470 MHz ตอนนั้นโทรศัพท์มือถือยังเป็นรุ่นกระเป๋าหิ้วเหมือนกระเป๋าเอกสารนั่นเอง

การสื่อสารยุค 4G

ต่อจากนั้นประเทศไทยก็ได้พัฒนาเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือต่อมาเรื่อยๆพร้อมกับความนิยมมากขึ้นตามลำดับ จนถึงหมุดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนั่นก็คือ การก้าวเข้าสู่ยุค 4G ตอนนั้นแต่ละผู้ให้บริการเปิดตัวตรงนี้ไม่เหมือนกัน แต่อยู่ในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2556-2558 การเปิดให้บริการ 4G ของแต่ละเครือข่ายทำให้การสื่อสารเปลี่ยนแปลงไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารเห็นทั้งภาพและเสียงไปพร้อมกัน เป็นต้น นี่คือหมุดไมล์สำคัญของวงการสื่อสารในบ้านเรา